Regulamin

I. Informacje o przedsiębiorcy.
Sklep internetowy działający pod adresem www.marina-maison.pl, prowadzony jest przez IMC EUROPE ANNA PRONIAKIN i jest własnością Sprzedawcy.

Dane adresowe:
IMC EUROPE ANNA PRONIAKIN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Armii Krajowej 3/156, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn, REGON: 361856997, NIP: 7822330709
Dane adresowe:
IMC EUROPE ANNA PRONIAKIN
ul. Armii Krajowej 3/156
10-072 Olsztyn

Email: kontakt@marina-maison.pl
Tel.+48 668 194 969

II. Założenia ogólne.
1. Sklep marina-maison.pl jest sklepem internetowym, prowadzącym sprzedaż detaliczną i hurtową produktów wyposażenia wnętrz, w tym mebli, tekstyliów i dodatków dekoracyjnych za pośrednictwem sieci Internet.
2. Na stronach sklepu marina-maison.pl zamieszczone są informacje, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Zamówienie składane na stronie marina-maison.pl jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.
3. Zamówienia w sklepie marina-maison.pl można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie zamówienia składane są w języku polskim.
4. Ceny wszystkich produktów widoczne na stronach marina-maison.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu.
5. Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 16.00 w terminie określonym podczas składania zamówienia i liczona jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania kampanii promocyjnych na stronie sklepu, do wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie, oraz do przeprowadzania zmian.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby produkty dostępne na stronie internetowej sklepu pokrywały się z rzeczywistymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym Kupującego oraz zwrotu wpłaty otrzymanej sumy pieniężnej jeśli Kupujący dokonał zapłaty.
8. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu zakupioną rzecz bez wad.
9. Złożenie zamówienia w sklepie marina-maison.pl jest równoznaczne z oświadczeniem iż Kupujący zapoznał się i akceptuje regulamin sklepu marina-maison.pl

III. Zamówienia.
1. Warunkiem realizacji zamówienia na produkty zamieszczone na stronach sklepu marina-maison.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronach marina-maison.pl.
2 Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia gdy Kupujący:
– nie wypełni poprawnie formularza zamówienia;
– nie dokona wpłaty w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia;
– odmówi odebrania przesyłki.
4. Zmiany złożonego zamówienia mogą zostać wprowadzone lub zamówienie może zostać wycofane, gdy Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą drogą mailową, pisząc na adres: kontakt@marina-maison.pl lub dzwoniąc pod numer 89 676 83 88.
5. Zmiany dla zamówień potwierdzonych, opłaconych i o nadanym statusie “przyjęte do realizacji” nie mogą mieć gwarancji pozytywnego rozpatrzenia.
6. Płatności z tytułu zamówień składanych w sklepie internetowym marina-maison.pl mogą być realizowane przez Kupującego w następujący sposób:
– przelew krajowy na konto bankowe marina-maison.pl – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto BZWBK: 25 1090 2718 0000 0001 3148 5878;
– za pomocą płatności elektronicznych PayY;
– płatność ratalna CA Raty, płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A;

IV. Czas i koszty wysyłki
1. Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze do godziny 16.00 w terminie określonym podczas składania zamówienia i liczona jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcę.
2. Współpracujące ze sklepem internetowym firmy kurierskie dostarczają przesyłki już następnego dnia od momentu wysyłki. Doręczenia są realizowane głównie do godziny 17.00. Kurier zobowiązany jest do dokonania trzech prób w celu doręczenia przesyłki. Próby doręczenia podejmowane są dzień po dniu w dni robocze.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do wyjaśnienia ewentualnych opóźnień w realizacji zamówień i dostawie przesyłek.
4. Kupujący jest informowany o zaksięgowaniu wpłaty oraz o wysyłce drogą mailową.
5. Sprzedający zobowiązuje się do nadania przesyłki maksymalnie do 5 dni roboczy od momentu otrzymania wpłaty, o ile towar w momencie składania zamówienia miał status “na magazynie”.
6. Przesyłki wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich.
7. Koszt dostawy przesyłek to:
– Przesyłka kurierska – 15-99 zł w zależności od gabarytów przesyłki;
– Przesyłka kurierska na palecie – 150-450 zł (koszty i warunki ustalane indywidualnie);o Odbiór osobisty– 0 zł (tylko meble wielkogabarytowe);
8. Ogólne warunki świadczenia usług kurierskich świadczonych przez firmy, z którymi współpracuje sklep internetowy marina-maison.pl, dostępne są na stronach przewoźników.

V. Reklamacja.
1. Reklamacje towarów zakupionych za pomocą platformy sprzedażowej marina-maison.pl oraz w sklepie Marina Maison Home & Living rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
2. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, złożonej w terminie określonym w kodeksie cywilnym, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany zakupionego towaru na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia kosztów transakcji lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie internetowym.
3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji oraz reklamowanej rzeczy .
4. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366
5. Reklamację wraz z załączonymi zdjęciami szkody należy zgłosić mailowo pod adresem: kontakt@marina-maison.pl lub sklep@marina-maison.pl;
6. Przy produktach szklanych, ceramicznych i innych kruchych oraz w każdym wypadku, gdy towar został uszkodzony w transporcie z winy przewoźnika, do reklamacji niezbędny jest protokół szkody sporządzony przez kuriera podczas doręczania przesyłki;

7. Przy produktach drewnianych gwarancja nie obejmuje takich elementów jak:
– uszkodzenia wynikające ze zdarzenia losowego lub wynikłe w innych okolicznościach niezależnych od producenta
– uszkodzenia powstałe na wskutek przeróbek wykonywanych przez klienta
– nierównomiernego wybarwienia drewna wynikającego z naturalnych właściwości naturalnego materiału, ponieważ drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym, pod wpływem promieni UV, na wskutek czego może jaśnieć lub ciemnieć
– uszkodzenia wynikłego na wskutek niewłaściwego ustawienia produktu, np.: stół ustawiony bezpośrednio przy kaloryferze, kominku, lub przy innych urządzeniach grzejnych, posadowienie stołu na nierównym podłożu (stół dostosowuje się do nierówności podłoża)
– uszkodzenia lub odkształcenia powstałe poprzez bezpośrednie ustawienia na meblach bardzo gorących lub bardzo zimnych przedmiotów, oraz w wyniku czyszczenia stołu środkami chemicznymi
– uszkodzeń powstałych w skutek długotrwałego kontaktu z wodą
– uszkodzeń wynikających z użytkowania mebli w pomieszczeniach w wilgotności mniejszej niż 45% oraz większej niż 60% gdyż przy niskiej wilgotności mogą powstać pęknięcia i szczelin, natomiast przy wyższej wilgotności mogą powstać wypaczenia i nierówności
– uszkodzenia powstałe podczas transportu mebli wykonywanego na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną 
– wady i uszkodzenia, z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu a na wskutek których obniżono cenę końcową produktu
– uszkodzenia produktu powstałe w wyniku naturalnego zużycia np.: zarysowania, wgniecenia, itp.

– zmiany tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej lub olejowej, związane z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, wody, dymu tytoniowego i tym podobnych 
8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez Sprzedawcę reklamacji, reklamowany towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, dobrze zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami, na adres:
MARINA MAISON
DZIAŁ REKLAMACJI
Ul. Armii Krajowej 3/156
10-072 Olsztyn

9. Przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane i nie zostaną odebrane przez Sklep.

VI. Odstąpienie od umowy.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca bez zwłoki przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podany przez Kupującego adres e-mail.
3. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem opisanych poniżej kosztów które jest zobowiązany ponieść konsument tj : koszt poniesiony przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy).
4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres: MARINA MAISON, ul. Armii Krajowej 3/156, 10-072 Olsztyn. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle na adres Sprzedawcy zakupioną rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.
5. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności nie wliczając w to kosztu dostarczenia rzeczy do Kupującego. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem.
6. Opakowanie i sposób wysyłki zwracanego towaru, powinien odpowiadać właściwościom produktu i być przystosowany do bezpiecznego transportu, nie naruszającego cech fizycznych produktu ani oryginalnego opakowania.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty odesłania towaru z tytułu zwrotu.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, oznaczone symbolem “NA ZAMÓWIENIE”, które są produkowane lub importowane na zamówienie Konsumenta

9. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący jest zobowiązany odesłać zakupioną rzecz na adres:
MARINA MAISON
DZIAŁ REKLAMACJI
Ul. Armii Krajowej 3/156
10-072 Olsztyn

VII. Ochrona danych osobowych.
1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy IMC EUROPE ANNA PRONIAKIN z siedzibą w Olsztyn.
3. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)o Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
– Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)• Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
4. Dane osobowe są wykorzystywane przez Sprzedawca wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego – w calach promocyjnych.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące obecnie przepisy prawne.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
3. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby zdjęcia towarów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
4.Sklep Internetowy marina-maison.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://marina-maison.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.